W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wersja strony w formacie XML
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Miasta Marki zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i projektów w 2021 r.

Treść ogłoszenia – plik PDF

Formularz zgłaszania kandydatów – plik PDFSprawozdanie z dnia 8 listopada z przebiegu konsultacji społecznych programu współ roczny program współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF
Burmistrz Miasta Marki 18 października 2019 r. zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ''.
Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Treść projektu uchwały
Treść projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Uzasadnienie projektu uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Formularz do zgłaszania uwag
Formularz do zgłaszania uwag do pobrania - plik PDF


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Treść projektu uchwały
Treść projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Uzasadnienie projektu uchwały
Uzasadnienie projektu uchwały do pobrania - plik PDF

Formularz do zgłaszania uwag
Formularz do zgłaszania uwag do pobrania - plik PDF


Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2017 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2016 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2015 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji program współpracy Miasta Marki w 2014 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF
Uchwała nr LII/432/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,, Roczny program współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 ''.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Program współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
plik PDF

Uchwała nr XX/149/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. - plik PDF

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia programu - plik PDF
Uzasadnienie uchwały - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej - plik PDF
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - plik PDF
Formularz zgłaszania uwag - plik DOC

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/497/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014 roku dotyczącej przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała -

plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Sprawozdanie - plik pdf


Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik doc
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju UM Marki, pok. 21 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 9 października 2014 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2014 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie gminy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Marki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały - plik pdf
załącznik do uchwały - plik pdf
uzasadnienie projektu uchwały - plik pdf
formularz do zgłaszania uwag - plik doc

oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych UM Marki, pok. 29 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 7 listopada 2013 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2013 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji - plik pdf


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane