W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2010 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2010 rok


Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
plik PDF

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki wobec rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.
plik PDF

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Marki oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.
plik PDF

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
plik PDF

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
plik PDF

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
plik PDF

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
plik PDF

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
plik PDF

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miasta Marki z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/454/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nleruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/453/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nleruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/452/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne jej użytkownikowi wieczystemu.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/451/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/450/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/449/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/448/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/447/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/446/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/445/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/444/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/443/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/442/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą "Wodociąg Marecki" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/441/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/440/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/439/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Marki do realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Zakup i instalacja kolektorów słonecznych dla mieszkańców Miasta Marki" współfinansowanego w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka".
plik PDF

Uchwała Nr XLII/438/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/437/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody topoli białej.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 10
- Pozycja: 418
- Data ogłoszenia: 31 stycznia 2011
- jednolity identyfikator aktu
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/10/418

Uchwała Nr XLII/436/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/435/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/434/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/433/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/432/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/431/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/430/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XLI/429/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/428/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/427/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/426/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/425/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/424/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/423/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/422/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/421/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/379/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2010-2014.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/420/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 zmieniająca uchwałę nr XL/408/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/419/2010 Rady Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2010 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XL/418/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie skargi pani Jolanty Klimkiewicz na działalność kierownika Zakładu Usług Komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XL/417/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie skargi pani Jolanty Kur na działalność Burmistrza.
plik PDF

Uchwała Nr XL/416/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XL/415/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XL/414/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XL/413/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XL/412/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XL/411/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XL/410/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Miasta Marki.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 145
- Pozycja: 3465
- Data ogłoszenia: 31 lipca 2010
- jednolity identyfikator aktu
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/145/3465

Uchwała Nr XL/409/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
plik PDF

Uchwała Nr XL/408/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
plik PDF

Uchwała Nr XL/407/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Marki oraz określenia zasad sprzedaży.
plik PDF

Uchwała Nr XL/406/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XL/405/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XL/404/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie remontu pomnika ,,10 powieszonych" w Markach usytuowanego na skwerze u zbiegu ulicy Ignacego Paderewskiego z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/403/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/383/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 10 lat.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/402/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/401/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/400/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/399/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdującego się na niej budynku.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/398/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/397/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/396/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/395/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011 roku.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/394/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/393/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 129
- Pozycja: 2916
- Data ogłoszenia: 3 lipca 2010
- jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/129/2916
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/392/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/391/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/390/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/389/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/388/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/387/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/386/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/385/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/384/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/383/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 10 lat.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/382/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/381/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/380/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/379/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 2010-2014.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/378/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Marki na 2010 rok na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/377/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/376/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/375/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/374/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/373/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/372/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/371/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/370/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/369/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/368/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/367/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/366/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia w sprawie budżetu na 2010 rok.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 107
- Pozycja: 2116
- Data ogłoszenia: 27 maja 2010
- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/107/2116

Załączniki

Powiadom znajomego