W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta publikowane do XIX sesji Rady włącznie oraz starsze, są zamieszczone w poddziale:

Uchwały Rady Miasta (archiwum)

Treść Uchwał Rady Miasta Marki dostępna jest również w Kancelarii Urzędu Miasta Marki na parterze pok. Nr 13

uchwała nr: XXXIII/421/2021
uchwała nr XXXIII/421/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/420/2021
uchwała nr XXXIII/420/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/382/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/419/2021
uchwała nr XXXIII/419/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/324/2020 Rady Miasta Marki dnia 30 września 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 2020 – 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/418/2021
uchwała nr XXXIII/418/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/417/2021
uchwała nr XXXII/417/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie ograniczenia hałasu emitowanego z obwodnicy Marek
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/416/2021
uchwała nr XXXII/416/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z 09.12.2020 o podjęcie działań w celu częściowego utwardzenia nawierzchni ulicy Pałacowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/415/2021
uchwała nr XXXII/415/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/414/2021
uchwała nr XXXII/414/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/413/2021
uchwała nr XXXII/413/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/412/2021
uchwała nr XXXII/412/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/411/2021
uchwała nr XXXII/411/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Nieporęt w zakresie powierzenia Miastu Marki zadania własnego Gminy Nieporęt w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości położonych w obszarze ul. Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (obręb Czarna Struga)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/410/2021
uchwała nr XXXII/410/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/409/2021
uchwała nr XXXII/409/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/408/2021
uchwała nr XXXII/408/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2021 roku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/407/2021
uchwała nr XXXII/407/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2021 roku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
status uchwały obowiązująca