W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2011 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2011 rok

Uchwała Nr XVIII/133/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/132/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/131/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/130/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/129/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2012.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/128/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/127/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/126/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/123/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/122/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/121/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 74/16 z obrębu 4-03.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/120/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/119/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - technikum.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/118/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu z zakresu prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - liceum ogólnokształcącego.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/117/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/116/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2011 - 2015.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/115/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/114/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2011-2015.
plik PDF

Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF

Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XVI/110/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia założeń ogólnych do budowy Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wspólnej w Markach.
plik PDF

Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego.
plik PDF

Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu miasta Marki.
plik PDF

Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
plik PDF

Uchwała nr XV/104/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie.
plik PDF

Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie.
plik PDF

Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF

Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.
plik PDF

Uchwała nr XV/100/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Marki porozumienia z Powiatem Wołomińskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku zmieniająca uchwałę V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku zmieniająca uchwałę V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku o zmianie uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
plik PDF

Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
plik PDF

Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego.
plik PDF

Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
plik PDF

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w podziale Miasta Marki na stałe obwody głosowania.
plik PDF

Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
plik PDF

Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.
plik PDF

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki.
plik PDF

Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia miasta Marki do realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Marki" w ramach priorytetowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
plik PDF

Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki. (Zakątek - red.)
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 133
- Pozycja: 4240
- Data ogłoszenia: 27 lipca 2011
- jednolity identyfikator aktu:
http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/133/4240


Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własnośc Gminy Miasta Marki. (Kiemliczów - red.)
plik PDF

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez ośrodek Pomocy Społecznej w Markach projektu systemowego pod nazwą "Aktywizacja zawodowa szansą na lepsza przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
plik PDF

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Miasto Marki kredytu komercyjnego udzielonego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Wodociąg Marecki" w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki".
plik PDF

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą "Wodociąg Marecki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach
plik PDF

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą "Wodociąg Marecki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach
plik PDF

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia założeń ogólnych do budowy Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wspólnej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr VIII/53/2011 rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany statutu Mareckiego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/172/2001 z dnia 6 czerwca 2001 roku.
plik PDF

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miasta Marki z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miasta Marki z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
plik PDF

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do IV edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012".
plik PDF

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie lokalizacji nowej siedziby Zespołu Szkol Nr 1 w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86.
plik PDF

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 74
- Pozycja: 2331
- Data ogłoszenia: 10 maja 2011
- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/74/2331


Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 74
- Pozycja: 2330
- Data ogłoszenia: 10 maja 2011
- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/74/2330


Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 63
- Pozycja: 2058
- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2011
- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/63/2058


Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku.
plik PDF

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2011-2015.
plik PDF

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Numer dziennika urzędowego: 69
- Pozycja: 2213
- Data ogłoszenia: 4 maja 2011
- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/69/2213


Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2011
plik PDF

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu " Równy start" dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
plik PDF

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu " Równy start - programy rozwojowe szkol podstawowych w Markach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
plik PDF

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
plik PDF

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
plik PDF

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Rady Miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miasta Marki z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Marki
plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego