W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2008 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2008 rokUchwała nr XXIII/246/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki
plik PDF

Uchwała nr XXIII/245/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała nr XXIII/244/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała nr XXIII/243/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała nr XXIII/242/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała nr XXIII/241/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała nr XXIII/240/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała nr XXIII/239/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
plik PDF

Uchwała nr XXIII/238/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała nr XXIII/237/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oswiatowych w Markach
plik PDF

Uchwała nr XXIII/236/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.
plik PDF

Uchwała nr XXIII/235/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
plik PDF

Uchwała nr XXIII/234/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą "Wodociąg Marecki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zn siedzibą w Markach.
plik PDF

Uchwała nr XXIII/233/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
plik PDF

Uchwała nr XXIII/232/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
plik PDF

Uchwała nr XXII/231/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała nr XXII/230/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała nr XXII/229/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXII/228/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała nr XXII/227/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę nr X/71/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie okreslenia stawek opłaty targowej.
plik PDF

Uchwała nr XXII/226/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała nr XXII/225/2008 Rady Miasta Marki z dnia 26 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXI/224/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie skargi Pana Józefa Jastrzębskiego
plik PDF

Uchwała Nr XXI/223/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/222/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/221/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/220/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/219/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/218/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/217/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XXI/216/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XXI/215/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XXI/214/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Markach
plik PDF

Uchwała Nr XXI/213/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Marki".
plik PDF

Uchwała Nr XXI/212/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki
plik PDF

Uchwała Nr XXI/211/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie służebności przesyłu paliwa gazowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXI/210/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
plik PDF

Uchwała Nr XXI/209/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/110/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
plik PDF

Uchwała Nr XXI/208/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2009-2012
plik PDF

Uchwała Nr XXI/207/2008 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XX/206/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdującego się na niej budynku
plik PDF

Uchwała Nr XX/205/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdującego się na niej budynku
plik PDF

Uchwała Nr XX/204/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych
plik PDF

Uchwała Nr XX/203/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych
plik PDF

Uchwała Nr XX/201/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XX/200/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, zabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XX/199/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
plik PDF

Uchwała Nr XX/198/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/197/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/196/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/195/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/194/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/193/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/191/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
plik PDF

Uchwała Nr XX/190/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/189/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
plik PDF

Uchwała Nr XX/188/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/187/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/186/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/185/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/184/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/183/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/182/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/181/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/180/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/179/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/178/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/177/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/176/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
plik PDF

Uchwała Nr XX/175/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/174/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XX/173/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie służebności przesyłu paliwa gazowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XX/172/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą „Wodociąg Marecki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach
plik PDF

Uchwała nr XX/171/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2008-2013.
plik PDF

Uchwała nr XX/170/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
plik PDF


Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta Marki z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia).
 więcej >


Uchwała nr XIX/168/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Marki na lata 2009-2012.
 więcej >


Uchwała nr XIX/167/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XVIII/166/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
 więcej >


Uchwała Nr XVIII/165/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
 więcej >


Uchwała Nr XVIII/164/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 więcej >


Uchwała nr XVIII/163/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku zmieniająca uchwalę nr XV/121/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
 więcej >


Uchwała Nr XVIII/162/2008 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Marki.
 więcej >


Uchwała nr XVIII/161/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XVIII/160/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
 więcej >


Uchwała XVIII/159/2008 Rady Miasta Marki z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Marki Panu Józefowi Balickiemu.
 więcej >


Uchwała Nr XVII/156/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 więcej >


Uchwała Nr XVII/155/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XVII/154/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XVII/153/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XVII/152/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XVII/151/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne
 więcej >


Uchwała Nr XVII/150/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/252/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
 więcej >


Uchwała nr XVII/149/2008 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XVI/148/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie skargi pana Jerzego Grabowskiego na działalność Burmistrza
 więcej >


Uchwała Nr XVI/147/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XVI/146/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XVI/145/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku o uchyleniu uchwały Nr XII/103/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XVI/144/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem
 więcej >


Uchwała Nr XVI/143/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, udziału 1/3 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XVI/142/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XVI/141/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 więcej >


Uchwała Nr XVI/140/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XVI/139/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała Nr XVI/138/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XVI/137/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/110/2007 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 więcej >


Uchwała nr XVI/136/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
 więcej >


Uchwała Nr XVI/135/2008 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach
 więcej >


Uchwała Nr XV/134/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie skargi Pani Katarzyny Kominek na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
 więcej >


Uchwała nr XV/133/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr VIII/53/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 więcej >


Uchwała Nr XV/132/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku o zmianie uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Marki.
 więcej >


Uchwała Nr XV/131/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 więcej >


Uchwała Nr XV/130/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 więcej >


Uchwała Nr XV/129/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XV/128/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 więcej >


Uchwała Nr XV/127/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu
 więcej >


Uchwała nr XV/126/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr X/71/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 więcej >


Uchwała nr XV/125/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości.
 więcej >


Uchwała nr XV/124/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.
 więcej >


Uchwała Nr XV/123/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
 więcej >


Uchwała nr XV/122/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Marki
 więcej >


Uchwała nr XV/121/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
 więcej >


Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie Strategii Mieszkaniowej Miasta Marki na lata 2008- 2013
 więcej >


Uchwała nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
 więcej >


Załączniki

Powiadom znajomego