W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Obwieszczenia Ogłoszenia 2019

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 listopada 2019 r o oo naborze typowanych przez organizacje pozarządowe kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i projektów w 2020 r.
Ogłoszenie do pobrania - ogloszenie.wpr.18.11.2019 Sprawozdanie z dnia 8 listopada z przebiegu konsultacji społecznych programu współ roczny program współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Sprawozdanie do pobrania - sprawozdanie.wpr.08.11.2019
  WGN.6733.3.2019 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 października 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.wgn.6733.3.2019 WPS.6720.1.2019 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki uchwałą Rady Miasta Marki Nr XII/151/2019 w dniu 28 sierpnia 2019 roku. Wnioski należy składać w terminie do 17 stycznia 2020 roku.” 
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.wps.6720.1.2019
 WPS.6721.6.2018
„Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 października 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. 
Ogłoszenie do pobrania - ogloszenie.wps.721.6.2018

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach (Tekst MPZP TMP 16-10-2019)
Projekt uchwały do pobrania -  umowa.wps.721.6.2018

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach (POS TMP MPZP)
Prognoza oddziaływania do pobrania - prognoza.wps.721.6.2018.2019

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach (JPG.)
Rysunek do pobrania -  rysunek.wps.721.6.2018.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2019 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. 
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.08.10.201
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 września 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.30.09.2019Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 02 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Marki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Obwieszczenie do pobrania -  obwieszczenie.02.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie planu polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 na sezon łowicki 2019-20
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie_2_23_08_2019  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie planu polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 362 na sezon łowicki 2019-20
Obwieszczenie do pobrania -  obwieszczenie_23_08_2019
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka II" w Markach
Obwieszczenie do pobrania - grunwaldzka.ii.15.07.2019Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki.
Obwieszczenie do pobrania -  wezel.marki.15.07.2019
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna" w Markach 
Obwieszczenie do pobrania -  obwieszczenie.sloneczna.15.07.2019
  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022. 
Ogłoszenie do pobrania - ogloszenie.nabor.marecka.rada
  Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 roku dotyczące regulaminu konkursu ofert na realizację w programie polityki zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021.
Ogłoszenie do pobrania - ogloszenie.dn.31.07.2019WGN.6730.8.2018
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 lipca 2019 r. 
Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na działkach nr ewid. 8/1, 8/4 i 2/2 z obrębu 3-07 i na działce nr ewid. 60/1 w obrębie 3-04 w miejscowości Marki, a także wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie do pobrania - wgn.6730.8.2018.pbl.2019.07.23
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 lipca 2018 roku
oo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.12.07.2019 
 Informacja Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 lipca 2019 roku
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U.2019.1398 z późn. zm), informuję, że Rada Miasta Marki podjęła uchwałę Nr X/98/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Marki. Obecnie Gminie Miasto Marki przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Obszary rewitalizacji zostały przedstawione w formie graficznej w załączniku do powyższej uchwały. Ponadto, Rada Miasta Marki nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnych Stref Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy o rewitalizacji.
Informacja do pobrania -  px_informacja.08.07.2019
   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2019 roku
o wyborze członków do Mareckiej Rady Seniorów.
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.27.06.2019
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Mareckiej Rady Seniorów
Ogłoszenie do pobrania - oglosze.rada.sen.18.06.2019Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2019 roku
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2" przy ul. Spacerowej w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie do pobrania -  obwieszczenie.13.06.2019
Prognoza oddziaływania na środowisko -  prognoza.24.06.2019
Projekt uchwały -projekt.uchwala.24.06.2019
Uzasadnienie uchwały - uzasadnienie.uchwaly.24.06.2019
Rysunek miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy -  zal1.mpzp.wpf.24.05.2019
Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko -  rys.pons.24.06.2019
   Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Mareckiej Rady Seniorów
Ogłoszenie do pobrania - oglosze.rada.sen.06.06.2019
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 maja 2019 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach" w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie do pobrania -  obwieszczenie.wps.24.05.2019

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach" w Markach.
Projekt uchwały do pobrania - mpzp.wpf.24.05.2019

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach" w Markach. 
Prognoza do pobrania -  pos.wps.24.05.2019

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach" w Markach - Rysunek Planu.
Rysunek Planu do pobrania - zal1.mpzp.wpf.24.05.2019
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2019 roku o przystąpieniu do ponownych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki.. 
Ogłoszenie do pobrania - ogloszenie.wps.26.03.2019

Załącznik nr 1 – Obszar zdegenerowany i obszar rewitalizacji w Gminie Miasto Marki
załącznik do pobrania -zal1.wps.26.03.2019.jpg 

Załącznik nr 2 – Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegenerowania i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Marki 
załącznik do pobrania -zal2.wps.26.03.2019 

Projekt uchwały
projekt uchwały do pobrania - uchwala.wps.26.03.2019

Formularz konsultacji do zbierania uwag i wniosków
formularz do pobrania -formularz.wps.26.03.2019 

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne nr. 2
Informacja do pobrania-   informacja.wps.13.05.2019
 WGN.6733.7.2018
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r o  zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Ogłoszenie do pobrania -

obieszczenie.wgn.12.03.2019
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 lutego 2019 r o ogłoszeniu informacji podsumowujących przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki.
Ogłoszenie do pobrania -  ogloszenie.19.02.2019


WOŚ.6220.4.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2019 r o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Legionowej, ul. Modrzewiowej, ul. Sobieskiego, ul. Karłowicza w Markach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie  do pobrania - obieszczenie.wos.29.01.2019Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 07 stycznia 2019 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie do pobrania -  obieszczenie.wps.07.01.2019

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.
Prognoza do pobrania -  prognoza.wps.17.01.2019

Uzasadnianie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.
Uzasadnianie do pobrania -  uzasadninie.wps.17.01.2019

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki. 
Projekt do pobrania -  wylozeniee.wps.17.01.2019
 

 
 

Załączniki

Powiadom znajomego