W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2013 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2013 rok
Uchwała Nr XLIX/392/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XLIX/391/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2013.
plik PDF

Uchwała Nr XLIX/390/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLIX/389/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/387/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/386/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/385/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/384/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Marki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Marki a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/383/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/382/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Marki za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/381/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/380/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/379/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok..
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/378/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/377/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie najmu części budynku stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/376/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/375/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/374/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/373/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/372/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/28, 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ulicy Wspólnej.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/371/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/370/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/369/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Miasta Marki w sprawie zmiany zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, polegającej na zmianie trasy końcowego północnego odcinka II linii metra.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/368/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie najmu powierzchni części ogrodzenia stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/367/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/366/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/365/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/364/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/363/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/362/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/361/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/360/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/359/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/358/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/357/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna" dla obrębu 5-12 położonego w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/356/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 położonego w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/355/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/354/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wniesienia do jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/353/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/352/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/351/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/350/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLV/349/2013 Rady Miasta Marki z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/348/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/347/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/346/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/345/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/344/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku szkolnym 2013/2014 do realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/343/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/342/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/340/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLIII/339/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/338/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/337/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/336/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/335/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/334/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/333/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/332/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/331/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/330/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/329/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Marki a Powiatem Wołomińskim dotyczącej realizacji projektu pt. "Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim".
plik PDF

Uchwała Nr XLII/328/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/327/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/326/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/325/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/324/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/323/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/321/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/320/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318 Rady Miasta marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/319/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/317/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/316/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok..
plik PDF

Uchwała Nr XLI/315/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XL/314/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XL/312/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
plik PDF

Uchwała Nr XL/311/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XL/310/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z nich.
plik PDF

Uchwała Nr XL/309/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wykonania koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka.
plik PDF

Uchwała Nr XL/308/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
plik PDF

Uchwała Nr XL/306/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2013-2017.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marki na lata 2014-2024..
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/301/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/300/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/299/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/298/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/295/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/294/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/293/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marki w 2013 roku.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/290/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/289/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/287/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do zmiany treści porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Marki a Powiatem Wołomińskim dotyczącego budowy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/285/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/284/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.
plik PDF
Uchwała zmieniająca XX/267/2020

Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie podziału gminy na sektory.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/276/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada2011 roku w sprawie ustalenia założeń ogólnych do budowy Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wspólnej w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/275/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Załączniki

Powiadom znajomego