Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556

REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP


Z uwagi na panujące zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19, nastąpiły zmiany dotyczące spotkań bezpośrednich mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami. Spotkania te, będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03. 

Opisany sposób organizacji spotkań bezpośrednich dotyczy również obsługi skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Marki. 

Zmiany te podyktowane są koniecznością zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. 


Statystyki oglądalności BIP od dnia 03.06.2020

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1939
WZP.271.10.2020 933
Kierownictwo urzędu 281
Podatki 237
WZP.271.17.2020 217
Godziny pracy 208
WZP.271.16.2020 175
Rok 2020 162
Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 zaprasza do składania ofert na dzierżawę 152
WZP.271.31.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 148
WZP.271.12.2020 135
Podatek od Nieruchomości 132
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 122
Numery kont bankowych 116
WZP.271.13.2020 99
nieruchomości 92
Plana zamówień Publicznych na rok 2020 92
WZP.271.14.2020 88
WZP.271.11.2020 76
Dopisanie do spisów wyborców 68
Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2018 rok 66
Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - 1 etat 65
Planowanie przestrzenne 65
Rada Miasta Marki - oświadczenia majątkowe 62
Archiwum 61
Kierownictwo Urzędu Miasta Marki - oświadczenia majątkowe 57
Dowody osobiste 54
Informacje z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 52
Osoby Fizyczne 52
Zgromadzenia publiczne - 2015 rok 52
Konkursy ofert - 2019 rok 48
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza - oświadczenia majątkowe 45
Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki 44
Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - 1 etat 43
Uprawnienia obywatela w urzędzie 43
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Miasta Marki - oświadczenia majątkowe 42
Konkursy ofert - 2012 rok 41
Formularze 40
Konkursy ofert 40
Uchwały, Zarządzenia 38
Plana zamówień Publicznych na rok 2017 36
Zajęcie pasa drogowego – roboty w pasie drogowym 34
Stawki 33
WZP.271.70.2019 ogłoszenie o zamówieniu 32
2018 rok 31
Informacje nieudostępnione w biuletynie 31
Osoby Prawne 31
Sprawozdania 2020 31
WZP.271.6.2020 31
Jak załatwić sprawę 30
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz - Jacek Orych 911
Zarządzenie nr 0050.040.2020 525
Zarządzenie nr 0050.106.2020 254
Informacje o pracy burmistrza 135
Zarządzenie nr 0050.107.2020 109
Zarządzenia 105
Obwieszczenia, Ogłoszenia 103
Zarządzenia 66
2017 rok 65
Zarządzenia Burmistrza - 2015 rok 61
Zarządzenia Burmistrza 2016 53
Zarządzenie nr 0050.110.2020 36
Zarządzenie nr 0050.108.2020 35
Zarządzenie nr 0050.109.2020 31
Zarządzenie nr 0050.111.2020 31
Rozstrzygnięcia konkursów 29
Zarządzenie nr 0050.113.2020 29
Zarządzenie nr 0050.105.2020 28
Zarządzenie nr 0050.112.2020 28
Zarządzenie nr 0050.104.2020 26
Zarządzenie nr 0050.114.2020 26
Zarządzenie nr 0050.115.2020 25
Obwieszczenia Burmistrza - 2015 rok 24
Zarządzenie nr 0050118.2020 23
Burmistrz Miasta Marki - porozumienia 21
Burmistrz - zawiadomienia - 2011 18
Informacje 18
Zarządzenie nr 0050.102.2020 18
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki 17
Obwieszczenia rok 2017 16
Zarządzenie nr 0050.126.2020 16
Informacje 15
Obwieszczenia Burmistrza - 2006 rok 15
Zarządzenie Burmistrza 15
Burmistrz Miasta Marki - Zarządzenie 14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki 14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki 14
Ogłoszenia Burmistrza 2016 rok. 14
Ogłoszenie o przetargu 14
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok 14
Zarządzenia Burmistrza - 2014 rok 14
zarządzenie burmistrza 14
Zarządzenie Burmistrza 14
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki 14
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki 14
Zarządzenie nr 0050.103.2020 14
Zarządzenie nr 0050.117.2020 14
Zarządzenie nr 0050.127.2020 14
Decyzje Burmistrza 13
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 13
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Marki 890
Uchwały rok 2020 290
Nagrania z obrad Rady Miasta Marki 132
Uchwała nr VII/78/2020 114
Interpelacje i zapytania radnych 105
Uchwała nr XXII/289/2020 69
XXII sesja Rady Miasta Marki 10 czerwca 2020 roku o godzinie 16.00 67
Marecka Rada Seniorów 61
Uchwały Rady Miasta Marki 2018 roku 57
Radni Rady Miasta Marki 56
Terminy dyżurów radnych 55
Komisja Budżetowo - Gospodarcza 47
Uchwały z 2017r. 47
Uchwała nr XXII/295/2020 42
XXI sesja Rady Miasta Marki 27 maja 2020 roku o godzinie 16.00 39
Uchwała nr XXII/291/2020 35
Uchwały Rady Miasta Marki - 2016 rok 34
Uchwały Rady Miasta - 2015 rok 33
Uchwała Rady Miasta 395/2002 32
Rada Miasta Marki Kadencji 2002 - 2006 30
Uchwała nr XXII/294/2020 30
Uchwała Rady Miasta 404/2002 30
XXII/293/2020 29
Uchwała nr XXII/290/2020 29
Uchwała Rady Miejskiej nr 46 z 1990r. 27
XX sesja Rady Miasta Marki 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 16.00 26
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 24
Uchwała nr XXII/292/2020 24
XIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 lipca 2020 roku na godzinę 15.30 24
Radni Rady Miasta Marki - 2006-2010 22
Komisja Rewizyjna 21
Sprawozdania za rok 2019 21
X posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 12.00 20
XXVIII posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 10 czerwca 2020 roku, na godzinę 14.30 20
Komisja Budżetowo - Gospodarcza 19
Rada Miasta Marki - XX sesja 19
Radni Miasta Marki kadencji 2014-2018 19
XXV posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społeczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 12.30. 19
Kadencja 2018 - 2021 18
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 18
IX posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 8 marca 2019 roku, na godzinę 14.00 17
Stanowisko Rady Miasta Marki 17
XVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 czerwca roku na godzinę 15.30. 17
XXV posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w dniu 26 lutego 2020 roku, na godzinę 14.00 17
Doraźna Komisja Statutowa 16
Interpelacje Zapytania radnych 16
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 16
Nagrania z Mareckiej Rady Seniorów 16
Uchwały Rady Miasta Marki - 2007 rok 16
XIX sesja Rady Miasta Marki 26 lutego 2020 roku o godzinie 16.00 16
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory Prezydenckie 2020 970
Statut Gminy Miasto Marki 494
Wybory Prezydenckie czerwiec 2020 388
plany zagospodarowania przestrzennego 130
Organizacje pozarządowe 115
Obwieszczenia i informacje innych instytucji 101
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych 85
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 69
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 55
Oferty organizacji pozarządowych 50
Wybory Samorządowe 2018 46
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM 46
Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych 45
Poziomy odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczość z gospodarowania odpadami 45
Wybory Prezydenckie 2015 34
Referendum 2015 31
Obwieszczenia, Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 30
Spis rolny 30
Wybory do parlamentu europejskiego 2019 27
Konkursy 26
Programy 26
Wybory Parlamentarne 2015 26
Uchwała Rady Miasta Marki 25
Strategia rozwoju miasta Marki 24
studium uwarunkowań i kierunków ... 23
Wybory ławników 23
Raporty 22
Uchwały Rady Miasta Marki - 2003 rok 22
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 20
WAB.6740.14.6.2020 20
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2021 19
WOS.6540.4.2020.MG 19
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Marki w 2016 roku. 18
Rozwiązywanie Problemów Społecznych 18
Uchwała XIV/107/2004 Rady Miasta Marki 18
WOS.6540.4.2020.MG 18
2019 rok 17
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasta Marki stanowiący element ZIT 16
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki 16
Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2016-2021 Projekt 16
Generalny, Dyrektor Ochrony Środowiska 15
Plan zaopatrzenia w energię i paliwa 15
Program Ochrony Środowiska 15
Uchwała Nr XXXV/255/2005 Rady Miasta 15
Wybory uzupełniające 2017 15
Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki 15
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki 14
Program opieki nad zwierzętami 13
Program Rewitalizacji Miasta Marki 13
Program Ochrony Środowiska 12
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 967

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij